Rozliczenia Podatkowe i Zwrot Podatku z UK

Beata Bale Pais - BP & Co.                                


Telefon(wieczory i weekendy):  07985707539

Email:       i n f o @ b p - s e r v i c e s . c o . u k
  
Address: bez zmiany (nie publikuje go ze wzgledu na bezpieczenstwo danych osobowych; znajduje sie on we wszystkich moich emailach, invoicach oraz na wizytowkach)